Lịch giảng dạy

      THỜI KHÓA BIỂU  

Áp dụng từ ngày 15/08/2013 (update ngày 16/08/2013) download

Trường THCS - THPT Song Ngữ

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU ( Buổi sáng )

Áp dụng từ  15/8/2013

 

 

10

11

12A1

2

1

Chào Cờ

Chào Cờ

Chào Cờ

2

Toán - C.Phước

Tiếng Anh - C.Lượng

Lý - C.Hoài

3

Văn - C.Ngọc

Tiếng Anh - C.Lượng

Toán - C.Phước

4

Văn - C.Ngọc

Toán - T.Khánh

Toán - C.Phước

5

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Lý - C.Hoài

Văn - C.Phương

Tiếng Anh - C.Thảo

2

Tiếng Anh - C.Thảo

Lý - C.Hoài

Văn - C.Phương

3

Tiếng Anh - C.Thảo

Lý - C.Hoài

Sử - Cô Thoa

4

QP - T.Thành

Toán - T.Khánh

Tiếng Anh - C.Thảo

5

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Tiếng Anh - C.Thảo

Tin - Cô Hòa

Văn - C.Phương

2

Sinh

Văn - C.Phương

Tiếng Anh - C.Thảo

3

Sử - Cô Thoa

Sinh

Tiếng Anh - C.Thảo

4

Tiếng Anh - C.Thảo

Sử - Cô Thoa

Sinh

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Văn - C.Ngọc

Tiếng Anh - C.Lượng

Hóa - C.Mỵ

2

Tiếng Anh - C.Thảo

Văn - C.Phương

Hóa - C.Mỵ

3

Hóa - C.Mỵ

Toán - T.Khánh

Sử - Cô Thoa

4

Hóa - C.Mỵ

Toán - T.Khánh

Tiếng Anh - C.Thảo

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán - C.Phước

Lý - C.Hoài

Tiếng Anh - C.Thảo

2

Toán - C.Phước

QP - T.Thành

Tiếng Anh - C.Thảo

3

Tiếng Anh - C.Thảo

Toán - T.Khánh

Văn - C.Phương

4

Tiếng Anh - C.Thảo

Toán - T.Khánh

Văn - C.Phương

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Văn - C.Ngọc

Lý - C.Hoài

Toán - C.Phước

2

Văn - C.Ngọc

Công nghệ - C.Hoài

Toán - C.Phước

7

SH - C.Phước

SH - C.Hoài

Văn - C.Phương

4

 

 

SH - C.Phương

 

THỜI KHÓA BIỂU ( buổi chiều )

Áp dụng từ 15/8/2013

 

 

10

11

12A1

2

 

Hóa - C.Mỵ

Tiếng Anh - C.Lượng

Toán - C.Phước

 

Toán - C.Phước

Hóa - C.Mỵ

Tin - Cô Hòa

 

Toán - C.Phước

Hóa - C.Mỵ

TD - T.Thành

 

 

 

 

 

3

1

Lý - C.Hoài

Địa - Cô Oanh

Toán - C.Phước

2

Địa - Cô Oanh

Toán - T.Khánh

Lý - C.Hoài

3

Toán - C.Phước

Toán - T.Khánh

Địa - Cô Oanh

 

 

 

 

 

4

1

Lý - C.Hoài

Hóa - C.Mỵ

Hóa - C.Mỵ

2

Lý - C.Hoài

Văn - C.Phương

Hóa - C.Mỵ

3

Địa - Cô Oanh

Văn - C.Phương

Công nghệ - C.Hoài

 

 

 

 

 

5

 

GDCD- C.Thơm

Tin - Cô Hòa

QP - T.Thành

 

TD - T. Thành

GDCD- C.Thơm

Tin - Cô Hòa

 

Tin - Cô Hòa

Tiếng Anh - C.Lượng

GDCD- C.Thơm