DANH SÁCH GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG

NĂM HỌC 2012 - 2013

1. Môn toán: Cô Nguyễn Thị Phương Thảo – Là giáo viên trường chuyên LQĐ – nhiều năm liền là giáo viên giỏi cấp tỉnh – thủ khoa kì thi giáo viên giỏi tỉnh BR – VT năm 2005.

2. Môn lý: Cô Phạm Kim Loan là giáo viên trường THPT Vũng Tàu – nhiều năm liền là giáo viên giỏi cấp tỉnh.

3. Môn hóa: Cô Vũ Thị Mị – nguyên là giáo viên trường LQĐ – 25 năm liên tục là gv giỏi cấp tỉnh, nguyên chủ tịch công đoàn trường LQĐ, được nhà nước phong tặng huy chương lao động hạng 3.

4. Môn Anh văn: cô Nguyễn Thị Tuyết – nguyên là gv trường THPT Vũng Tàu, hơn 20 năm là gv giỏi, CSTĐ cấp tỉnh – chủ tịch công đoàn trường THPT Vũng Tàu.

5. Môn văn: Cô Nguyễn Thị Dinh – nguyên là tổ trưởng tổ văn trường THPT Vũng Tàu – nhiều năm liền là giáo viên giỏi cấp tỉnh.

6. Môn sử: Cô Nguyễn Thị Phương Thúy – là gv trường chuyên LQĐ – tuy còn trẻ nhưng đã đạt được á khoa trong kì thi gv giỏi cấp tỉnh năm 2010.

7. Môn sinh học: cô Lại Thị Dung – nguyên là gv trường LQĐ – nhiều năm liền là gv giỏi cấp tỉnh.