DANH SÁCH GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG

NĂM HỌC 2021 - 2022

1. Môn Địa lí: Cô Nguyễn Thị Cúc – Là giáo viên trường THPT Đinh Tiên Hoàng – nhiều năm liền là giáo viên giỏi cấp tỉnh

2. Môn Sinh: Thầy Lê Văn Chiến - Là Giáo viên trường THPT Đinh Tiên Hoàng – nhiều năm liền là giáo viên giỏi cấp tỉnh.

3. Môn Sử: Cô Vũ Thị Hằng – là giáo viên trường THPT Đinh Tiên Hoàng – nhiều năm liền là giáo viên giỏi

4. Môn GDCD: cô Nguyễn Thị Đông – là giáo viên trường THPT Đinh Tiên Hoàng, nhiều năm liền là giáo viên giỏi.