TRƯỜNG THPT SONG NGỮ

Năm học 2013 - 2014

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10

STT

Họ và tên học sinh

Nữ

Ngày  sinh

Nơi sinh

1

Võ Vân

An

x

18/06/1998

BRVT

2

Phạm Âu Phúc

Anh

 

05/04/1998

BRVT

3

Nguyễn Thế

Bách

 

14/09/1998

Hà Tây

4

Phạm Văn

Dũng

 

30/10/1997

Vĩnh Phúc

5

Hồ Đức

Hậu

 

20/01/1998

BRVT

6

Đoàn Đình

Hoàng

 

28/10/1997

BRVT

7

Đào Huy

Hoàng

 

02/11/1998

Hưng Yên

8

Cao Tiến

Hưng

 

06/04/1998

BRVT

9

Tống Thị Thu

Hương

x

24/03/1998

BRVT

10

Nguyễn Thúy

Huyên

x

18/07/1998

Quảng Ngãi

11

Bùi Lê Ngọc

Khanh

x

12/12/1998

BRVT

12

Nguyễn Trung

Khánh

 

20/07/1998

Đồng Nai

13

Nguyễn Thị Ý

Linh

 

 

 

14

Hoàng Lê

Minh

 

10/10/1998

BRVT

15

Nguyễn Nhật

Minh

 

28/08/1998

BRVT

16

Phạm Quốc

Minh

 

8/12/1998

BRVT

17

Vũ Văn

Nam

 

06/11/1998

Thanh Hóa

18

Trần Hoàng

Nam

 

 

 

19

Nguyễn Minh

Nhân

 

22/05/1997

Bình Định

20

Lê Đình Anh

Nhật

 

12/08/1998

BRVT

21

Đào Nguyễn Phương

Oanh

x

06/02/1998

BRVT

22

Nguyễn Hoàng Thanh

Phú

 

20/07/1998

TP HCM

23

Trần Minh

Phúc

 

07/05/1996

BRVT

24

Sỳ Mỹ

Phương

 

28/01/1996

BRVT

25

Võ Tấn

Quốc

 

02/03/1998

TP HCM

26

Phan Ngọc

Thảo

x

28/11/1997

BRVT

27

Lợi Minh

Thông

 

21/01/1998

BRVT

28

Nguyễn Bình

Thuận

 

11/11/1997

Thái Bình

29

Trịnh Văn

Thùy

 

10/07/1998

Thanh Hóa

30

Trần Đức

Trung

 

01/10/1998

Nam

31

Nguyễn Hữu Minh

Tuấn

 

30/11/1998

BRVT

32

Lê Thị Thu

Vân

x

17/12/1997

BRVT

33

Trần Ngọc Tường

Vy

x

30/8/1998

BRVT

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

 

 

 

 

 

Tổng số HS : 33

 

 

 

 

Nữ : 8

 

 

 

 

 

Dân tộc : 0