Thông tin mới

BẢNG ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 2021-2022 CÁC TRƯỜNG TRONG TỈNH

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH MỚI NĂM HỌC 2021-2022

 Kính gửi quý Phụ huynh và các em học sinh.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16/CT- TTg của Thủ tướng chính phủ đến hết ngày 02/08/2021. Trước tình hình này, để tạo điều kiện thuận lợi cho các bậc Phụ huynh và các e học sinh tìm hiểu rõ thông tin tuyển sinh năm 2021-2022 của trường THPT Song Ngữ TPVT, nhà trường tổ chức tư vấn trực tuyến từ 8h đến 11h30 và 14h đến 16h các ngày trong tuần trừ ngày chủ nhật (thời gian bắt đầu tổ chức tư vấn là ngày 26/7/2021)
 
 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

 

 Hôm nay các em tự hào về nhà trường - Ngày mai nhà trường tự hào về các

XÉT TUYỂN ONLINE

THỜI GIAN TẬP TRUNG NHẬN LỚP NĂM HỌC 2015-2016

 THỜI GIAN TẬP TRUNG NHẬN LỚP NĂM HỌC 2015-2016

 

ĐỒNG PHỤC HỌC SINH TRƯỜNG THPT SONG NGỮ

 ĐỒNG PHỤC HỌC SINH TRƯỜNG THPT SONG NGỮ

Tuyển sinh

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH MỚI NĂM HỌC 2021-2022

 Kính gửi quý Phụ huynh và các em học sinh.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16/CT- TTg của Thủ tướng chính phủ đến hết ngày 02/08/2021. Trước tình hình này, để tạo điều kiện thuận lợi cho các bậc Phụ huynh và các e học sinh tìm hiểu rõ thông tin tuyển sinh năm 2021-2022 của trường THPT Song Ngữ TPVT, nhà trường tổ chức tư vấn trực tuyến từ 8h đến 11h30 và 14h đến 16h các ngày trong tuần trừ ngày chủ nhật (thời gian bắt đầu tổ chức tư vấn là ngày 26/7/2021)
 
 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

 

 Hôm nay các em tự hào về nhà trường - Ngày mai nhà trường tự hào về các

XÉT TUYỂN ONLINE

Tuyển sinh năm học 2013 - 2014

 Tuyển sinh năm học 2013 - 2014

1
Thông báo

BẢNG ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 2021-2022 CÁC TRƯỜNG TRONG TỈNH

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH MỚI NĂM HỌC 2021-2022

 Kính gửi quý Phụ huynh và các em học sinh.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16/CT- TTg của Thủ tướng chính phủ đến hết ngày 02/08/2021. Trước tình hình này, để tạo điều kiện thuận lợi cho các bậc Phụ huynh và các e học sinh tìm hiểu rõ thông tin tuyển sinh năm 2021-2022 của trường THPT Song Ngữ TPVT, nhà trường tổ chức tư vấn trực tuyến từ 8h đến 11h30 và 14h đến 16h các ngày trong tuần trừ ngày chủ nhật (thời gian bắt đầu tổ chức tư vấn là ngày 26/7/2021)
 
 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

 

 Hôm nay các em tự hào về nhà trường - Ngày mai nhà trường tự hào về các

XÉT TUYỂN ONLINE

ĐỒNG PHỤC HỌC SINH TRƯỜNG THPT SONG NGỮ

 ĐỒNG PHỤC HỌC SINH TRƯỜNG THPT SONG NGỮ

ĐỀ - ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI HKI NĂM HỌC 2013 - 2014

 ĐỀ - ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI HKI NĂM HỌC 2013 - 2014