Nội dung chi tiết

ĐỀ - ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI HKI NĂM HỌC 2013 - 2014 (15-01-2014)


 

 ĐỀ - ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI HKI NĂM HỌC 2013 - 2014

Đề và đáp án môn thi không tập trung năm học 2013 - 2014:  download

Đề và đáp án môn thi tập trung năm học 2013 - 2014: 

Môn hóa

Môn Toán

Môn Lý

Môn Ngữ Văn

Môn Anh

Các tin khác